Release

Duinocoin version 3.2 släppt

Duinocoin version 3.2 släppt

Raspberry Pi 'Mining-LED' och kontroll av användarnamn och minnycklar

Übersetzungen: DE, EN

Nästan två månader efter version 3.18 har utvecklarna kring Robert Piotrowski (revoxhere) färdigställt Duinocoin miner version 3.2.

Version 3.2 av Duinocoin-programvaran innehåller några små korrigeringar. På Raspberry Pi blinkar nu lysdioden på begäran för att visa att gruvdriften har lyckats. Vid den första starten kontrollerar mineringsprogrammet från version 3.2 om plånboken och mineringsnyckeln är korrekta.

Duinocoin version 3.18 släppt

Duinocoin version 3.18 släppt

Den nya versionen ger högre hashprestanda och MQTT-stöd för ESP8266

Übersetzungen: DE, EN

Runt tre och en halv månad efter den stora utgåvan 3.0 har Robert Piotrowski (revoxhere) och hans utvecklingsteam färdigställt version 3.18 av Duinocoin miner.

Version 3.18 av Duinocoin-programvaran sägs öka hashrate på ESP8266-kort med upp till 10 %. En minnesläcka i ESP32 har åtgärdats, och det finns många små förbättringar som möjligheten att stänga av blinkande lysdioder.

Duinocoin version 3.0 släppt

Duinocoin version 3.0 släppt

Den nya versionen ger högre hashprestanda till Arduino & Co

Übersetzungen: DE, EN

Utvecklingsteamet kring Duinocoin-uppfinnaren Robert Piotrowski (revoxhere) har släppt version 3.0 av kryptovalutan som är skräddarsydd för mikrokontroller.

Version 3.0 av Duinocoin-programvaran ger Arduino Uno, ESP8266/ESP32-kort och andra mikrokontroller högre hastighet och därmed högre hashfrekvens för gruvdrift. Det finns en snygg, webbaserad instrumentpanel för ESP8266/ESP32 och PC-mineraren klarar upp till tio gånger högre hashhastighet tack vare "fasthash".