Python3

Duinocoin Mining on PC/Multithreaded (PC_Miner.py)

Duinocoin Mining on PC/Multithreaded (PC_Miner.py)

Full kraft: DUCO-gruvdrift med flera CPU-kärnor på datorn

Übersetzungen: DE, EN

Som under de första Bitcoin-dagarna kan processorn i en dator användas för att bryta Duinocoin. Den officiella PC_Miner.py ser snygg ut och använder flera CPU-kärnor om så önskas.

Liksom för den minimala PC-mineringen (Minimal_PC_Miner.py) kräver den "stora" PC-mineringen endast Python3. PC_Miner.py installerar dock en hel del ytterligare Python-bibliotek - särskilt för en färgglad statusutgång.

Installation av Python3 på en GNU/Linux-dator

Installation av Python3 på en GNU/Linux-dator

Är Python installerat på min dator? Om så är fallet, vilken version är det?

Übersetzungen: DE, EN

En hel del modern programvara - som t.ex. gruvprogramvara för Duinocoin - kräver Python på datorn. Oftast är Python förinstallerat i den aktuella versionen 3 - det är bättre att kontrollera det.

I sällsynta fall ger Python-tolken felmeddelanden när gruvprogrammet startas på datorn. För att undvika dessa fel måste man kontrollera vilken Python-version som är installerad och eventuellt uppdatera till en aktuell version 3.7 eller senare.