Github

GRUNDKUNSKAP [4]: Programvara för Duinocoinbrytning

GRUNDKUNSKAP [4]: Programvara för Duinocoinbrytning

Vilken programvara behöver du för att bryta Duinocoin (DUCO)?

Übersetzungen: DE, EN

Du utvinner Duinocoin med hjälp av särskild programvara för gruvdrift. Vilken programvara behöver du för de olika möjliga hårdvaruplattformarna och var får du tag på den? ".

Det är möjligt att utvinna Duinocoin med olika hårdvara och därmed också olika mjukvarulösningar. Det finns två grundläggande komponenter: en del som kommunicerar med poolservrarna, hämtar jobb och skickar tillbaka resultat, och en andra del som bearbetar jobben med DUCO-S1-algoritmen.