Duinocoin version 3.2 släppt

Raspberry Pi 'Mining-LED' och kontroll av användarnamn och minnycklar

Nästan två månader efter version 3.18 har utvecklarna kring Robert Piotrowski (revoxhere) färdigställt Duinocoin miner version 3.2.

Version 3.2 av Duinocoin-programvaran innehåller några små korrigeringar. På Raspberry Pi blinkar nu lysdioden på begäran för att visa att gruvdriften har lyckats. Vid den första starten kontrollerar mineringsprogrammet från version 3.2 om plånboken och mineringsnyckeln är korrekta.

Raspberry Pi: en överblick över gruvstatus

Duinocoin Code Version 3.2

Stryrning av lysdioder på en Raspberry Pi i Duinocoin-programvaran 3.2

På Arduino-kort eller ESP8266/ESP32 blinkar vanligtvis en lysdiod kortvarigt när ett gruvresultat har skickats. Raspberry Pi kan göra detta med en av sina LED-lampor ("_blink_builtin") nu också. Detta är praktiskt eftersom du på den lilla datorn kan se med en blick om gruvdriften är igång - eller om det finns ett problem.

Särskilt när man startar en av gruvklienterna för första gången har frågan om användarnamn och (valfri) gruvnyckel förbättrats, liksom hanteringen av konfigurationsfilen om det finns felaktiga poster.

Koden till Duinocoin 3.2 finns som vanligt i revox katalog Github.