Impressum

duinocoin.de publiceras av:

Michael Plura
Isakstorpsvägen 12
43498 Kungsbacka / SVERIGE
Telefon: på begäran
E-post: michael a-t bitcoinnews.org

Redaktörer:

Michael Plura (michael) V.i.S.d.P. (Operatör och chefredaktör)
Carina Bramstång (carina)

Frilansare:

./.

Vi skapar allt innehåll med stor omsorg. Trots detta kan vi inte garantera att innehållet är korrekt. Om det skulle uppstå fel eller om tredje parts rättigheter skulle kränkas, vänligen meddela oss detta - vi löser problemet omedelbart och obyråkratiskt. Naturligtvis är förslag, kommentarer, frågor och tips av alla slag alltid välkomna. Det är bara att skicka ett e-postmeddelande till mig.

Michael Plura


Ansvarsfriskrivning

Server och redaktion finns i vackra Sverige. Här är dock den ansvarsfriskrivning som krävs i Tyskland för tyska läsare (och för varnande jurister):

Ansvar för innehållet

Innehållet på dessa sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagbrott vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Operatören av dessa sidor strävar alltid efter att respektera andras upphovsrätt eller att använda verk som han själv skapat eller verk som är allmänt tillgängliga. Innehållet och de verk som vi har skapat på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Alla varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen och som i förekommande fall skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslagstiftning och äganderätten för respektive registrerade ägare. Att ett varumärke bara nämns innebär inte att det inte är skyddat av tredje parts rättigheter!

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.

Anmärkningar om dataskydd

Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför respekterar vi dataskyddet och informerar dig om de insamlade och lagrade uppgifterna och dina rättigheter till information, korrigering, blockering och radering.

Insamling och lagring av uppgifter

När en webbplats besöks skickar webbläsaren i allmänhet information om typ och version av webbläsare, vilket operativsystem som används, hänvisande webbadress, IP-adress, filnamn, åtkomststatus, mängden överförd data, datum och tid för serverförfrågan. Dessa uppgifter kan varken kopplas till en person eller till andra datakällor och lagras först och raderas efter en statistisk utvärdering.

Cookies

Din webbläsare lagrar också så kallade cookies. Det är filer som är avsedda att göra det mer användarvänligt att surfa på Internet. Du kan stänga av sparandet av cookies i din webbläsares inställningar.

Information, rättelse, blockering och radering

Personuppgifter samlas endast in med ditt samtycke i syfte att besvara förfrågningar, behandla avtal och teknisk administration och lagras på ett sätt som är otillgängligt för tredje part. Uppgifter kommer endast att lämnas vidare till tredje part i syfte att behandla avtal eller med ditt samtycke, som kan återkallas när som helst. Personuppgifter kommer inte att vidarebefordras eller säljas. Du kan när som helst begära information om de lagrade uppgifterna, syftet med lagringen och deras ursprung. Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter rättade, blockerade eller raderade i enlighet med de rättsliga bestämmelserna. En motsvarande begäran eller en begäran om rättelse, blockering eller radering av personuppgifter är möjlig via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen.

Källa och ytterligare information: just law Rechtsanwälte Göttingen

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)